Aukos dydis Lt Aukotojo vardas, pavardė Aukos dydis Lt Aukotojo vardas, pavardė Aukos dydis Lt Aukotojo vardas, pavardė
1 Mykolas Aleliūnas 5 B. Budrytė 10 Jovita Petrylaitė
1 Gediminas Karalius 5 Liuda Lazarevienė 10 Lukas Marcinkevičius
1 Birutė Valionytė 5 Arnas Treinys 10 Liutauras Zykas
1 Algis Vyšniūnas 5 Laura Rimgailienė 10 Rolana Adamonienė
1 Petras Džervus 5 Ieva Zykaitė 10 Rimas Šlapikas
1 Arnas Marcinkus 5 Zita Mikelaitienė 10 Arijus Zykas
1 Birutė Kulnytė 5 Justinas Zykas 10 Aleksandras Vitkus
1 Romanas Raulynaitis 5 Milita Stikliūtė 10 Ona Krušinskienė
1 Valentinas Antanavičius 5 Vita Gaidamavičienė 10 Dainius Mačiulaitis
1 Romualdas Rudzys 5 Matas Štruma 10 Jonas Janušauskas
1 Virgilijus Poviliūnas 5 Jokūbas Malinauskas 10 Juozas Šturma
1 Rytis Laurinavičius 5 Irena Bukauskienė 10 Valerija Vinciūnienė
1 Vilma Sidarienė 5 Remigijus Žvikas 10 Laura Janušauskienė
1 Paulina Treinytė 5 Dainius Treinys 10 Vidmantas Mažeika
1 Milda Gruodytė 5 Brigita Budrytė 10 Antanas Sederevičius
1 Mindaugas Janušauska 5 Irena Zykienė 10 Jonas Malinauskas
1 Gediminas Janušauskas 5 Kęstutis Poniškaitis 10 Meda Dyfartaitė
1 Rugilė Treinytė 5 Urtė Poniškaitė 10 Jovita Demskytė
1 Danutė Siderevičienė 5 Lukas Šturma 10 Algirdas Abraitis
1 Tomas Kaubrys 5 Ramūnas Blašaitis 10 Algirdas Jonas Motuzas
1 Simonas Kaubrys 5 Virgilijus Poviliūnas 10 Ramunė Treinienė
1 Erika Milchus 5 Vytis Ramanauskas 10 Asta Kaušpėdaitė
1 Iveta Milčiūtė 5 Algimantas Muzikevičius 10 Ieva Gibavičiūtė
1 Dominyka Malinauskaitė 5 Vilius Lunevičius 10 Renata Poniškaitienė
1 Rita Vaišnorienė 5 Mindaugas Šimkūnas 10 Marija Inesa Poniškaitienė
1 Laimutė Venskevičienė 5 Stasys Žukauskas 10 Birutė Pranculienė
1 Giedrius Janušauskas 5 Gina Drackienė 10 Nijolė Lovčikienė
1 Žygimantas Janušauskas 5 Alfredas Eitutis 10 Teisutė Kareckaitė
1 Lukas Olberkis 5 Eugenijus Jovaiša 10 Jogailė Zykaitė
1 Simonas Gruodis 5 Marius Jovaiša 10 Adomas Zykas
1 Ignotas Gruodis 5 Indrė Jovaišaitė Blaževičienė 10 Lina Stode
1 Laimutė Rožukienė 5 Danas Poderis 10 Birutė Prašmutaitė
1 Zosė Speičienė 5 Beata Molytė 10 Gerardas Skrickis
1 Stanislovas Speičys 5 Medardas Čeponis 10 Virgilijus Poviliūnas
1 Gedas Malinauskas 5 kun. Giedrius Černius 10 Vytis Ramanauskas
1 Daiva Petrauskaitė 5 Zita Vaitkūnaitė 10 Kazimieras Barišauskas
1 Ernestas Treinys 5 Janina Šiškova 10 Vilius Lunevičius
1 Vytautas Augonis 5 Balys Sriubas 10 Mindaugas Šimkūnas
1 Marija Laukutienė 5 Irena Džikija 10 Stasys Žukauskas
1 Austėja Žilinskaitė 5 Elena Kazlauskienė 10 Gina Drackienė
1 Tamara Vladimirova 5 Pranskūnaitė 10 Algimantas Muzikevičius
1 Violeta Lapinskienė 5 Violeta Kriščiūnienė 10 Indrė Jovaišaitė Blaževičienė
1 Antanas Burokas 5 Artūras Armonavičius 10 Marius Jovaiša
1 Antanas Burokas 5 Jonas Juodka 10 Eugenijus Jovaiša
1 Gerardas Skrickis 5 Vytautas Mikalauskas 10 Alfredas Eitutis
1 Kazimieras Barišauskas 5 Vladislovas Užpolevičius 10 Danas Poderis
1 Virgilijus Poviliūnas 5 Algimantas Simonaitis 10 Beata Molytė
1 Vytis Ramanauskas 5 Marijona Simonaitienė 10 Medardas Čeponis
1 Stasys Žukauskas 5 Rimantas Gasparavičius 10 Zita Vaitkūnaitė
1 Gina Drackienė 5 Kęstutis Kaziliūnas 10 kun. Giedrius Černius
1 Mindaugas Šimkūnas 5 Angelė Kaziliūnienė 10 Birutė Šatkauskaitė
1 Vilius Lunevičius 5 Vytautas Sprindys 10 Vytautas Petniūnas
1 Algimantas Muzikevičius 5 N. Vyšniauskienė 10 Balys Sriubas
1 Alfredas Eitutis 5 Elena Jonikienė 10 Birutė Dapkunaitė
1 Eugenijus Jovaiša 5 Levita Pipirienė 10 Kazimieras Pocius
1 Indrė Jovaišaitė Blaževičienė 5 Povilas Tamošauskas 10 Regina Smetonaitė
1 Marius Jovaiša 5 I. Miknevičienė 10 Tik parašas yra
1 Danas Poderis 5 Janina Šaikuvienė 10 Artūras Čeida
1 Beata Molytė 5 Alfredas Pupeikis 10 Pranciškus Tupikas
1 Medardas Čeponis 5 Vytautas Sadauskas 10 Angelė Zdanevičienė
1 kun. Giedrius Černius 5 Irena Nakienė 10 Liucija Belkevičienė
1 Zita Vaitkūnaitė 5 Gerardas Skrickis 10 Liudmila Česlauskienė
1 Benedikta Juščienė 5 Asta Adomaitienė 10 Jūratė Ivancovienė
1 Edita Juščiūtė 5 Svetlana Balonienė 10 Zigfridas Jankauskas
1 Balys Sriubas 5 Asta Cijūnaitienė 10 Gabrielė Jonaitytė
1 Elžbieta Avsiukevičiūtė 5 Zigfridas Jankauskas 10 Rima Karsokienė
1 Kotryna Avsiukevičiūtė 5 Gabrielė Jonaitytė 10 Tomas Kazlauskas
1 Mykolas Balčiūnas 5 Justina Kajotaitė 10 Vytenis Keršys
1 Gintautas Šulskas 5 Tomas Kazlauskas 10 Janina Lekevičiūtė
1 Marijona Šulskienė 5 Vytenis Keršys 10 Vytautas Lisauskas
1 Benedikta Juščienė 5 Stasė Reda Kontorovičienė 10 Antanas Algimantas Markevičius
1 Antanas Lubys 5 Irmina Kozubovskaja 10 Aleksandras Potašovas
1 Natalija Vainienė 5 Vytautas Lisauskas 10 Aldona ir Marijonas Poviliūnai
1 Jūratė Karbauskienė 5 Antanas Algimantas Markevičius 10 Danė Rudelienė
1 Eugenijus Petrovas 5 Dangutė Mikutienė 10 Vytautas Ruginis
1 Vytautas Juozapaitis 5 Saulius Naktinis 10 Gerardas Skrickis
1 Eglė Bieliauskienė 5 Aleksandras Potašovas 10 Indraja Skrickytė
1 Ignas Cijūnaitis 5 Aldona ir Marijonas Poviliūnai 10 Vidmantas Staniulis
1 Gailė Cijūnaitytė 5 Gerardas Skrickis 10 Martynas Tininis
1 Zigmas J. Daunora 5 Indraja Skrickytė 10 Elona Varanauskienė
1 Regina Gaškienė 5 Irena Stacevičienė 10 Raimondas Vileikis
1 Marius Jakas 5 Jolanta Stacevičiūtė 10 Aušra kaušpėdaitė
1 Rolandas Jakas 5 Jokūbas Stančikas 10 Ona Virganavičienė
1 Tomas Jakas 5 Vidmantas Staniulis
1 Rita Jakienė 5 Leona Terenteva
1 Zigfridas Jankauskas 5 Valentinas Ūsas
1 Antanas Jelinskas 5 Lionė Varanauskaitė
1 Vytautas Karalius 5 Dominykas Velička
1 Tomas Kazlauskas 5 Sabina Veličkaitė
1 Vytenis Keršys 5 Raimondas Vileikis
1 Marija Laukutienė 5 Jadvyga Vinevičienė
1 Vytautas Lisauskas
1 Rimgailė Malinauskaitė
1 Antanas Algimantas Markevičius
1 Jadvyga Mickievič
1 Eugenijus Petrovas
1 Aleksandras Potašovas
1 Aldona ir Marijonas Poviliūnai
1 Zofija Rudzis
1 Romualdas Rudzys
1 Gerardas Skrickis
1 Indraja Skrickytė
1 Indraja Skrickytė
1 Vidmantas Staniulis
1 Natalija Šidlauskienė
1 Laura Vaštakaitė
1 Jolanta Veličkienė
1 Raimondas Vileikis
1 Kęstutis Vilkauskas
1 Milda Žekaitytė
1 Marija Lankutienė
Aukos dydis Lt Aukotojo vardas, pavardė Aukos dydis Lt Aukotojo vardas, pavardė Aukos dydis Lt Aukotojo vardas, pavardė
20 Regimantas Treinys 50 Alvydas Dubickas 100 Vitalijus Sverbilovas
20 Vladas Kiaunė 50 Mykolas Juknevičius 100 Liucija ir Vilius Hofman
20 Ramutė Čepliauskienė 50 Elena Treinienė 100 Danutė Paliūnienė
20 Dalius Matkevičius 50 Vida Bartkienė 100 Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas
20 Andrius Lazarevas 50 Leonas Milčius 100 Vytautas Narkevičius
20 Laimutė Juknevičienė 50 Šviesė Čepliauskaitė 100 Vincas Kapočius
20 Kazimieras Dyfartas 50 Laimutė Matkevičienė 100 Elvyra Janušauskienė
20 Vilija Kasperavičienė 50 Regina Bologovienė 100 Gerardas Skrickis
20 Edmundas Niparavičius 50 Filomena Kvedaravičienė 100 Kšištof Narkevič
20 Gintarė Malinauskienė 50 Rimvydas Survila 100 Virgilijus Poviliūnas
20 Rita Kabašinskienė 50 Gerardas Skrickis 100 Vytis Ramanauskas
20 Danuta Bežriūnienė 50 Kazimieras Barišauskas 100 Vilius Lunevičius
20 Valentinas Kabašinskas 50 Virgilijus Poviliūnas 100 Mindaugas Šimkūnas
20 Simona Milčiuvienė 50 Vytis Ramanauskas 100 Stasys Žukauskas
20 Laimutė Juknevičienė 50 Vilius Lunevičius 100 Gina Drackienė
20 Indrė Valionienė 50 Mindaugas Šimkūnas 100 Algimantas Muzikevičius
20  Elvyra Pliupelytė 50 Stasys Žukauskas 100 Alfredas Eitutis
20 Marija Gražina Dyfartienė 50 Gina Drackienė 100 Eugenijus Jovaiša
20 Teisutė Kareckaitė 50 Algimantas Muzikevičius 100 Indrė Jovaišaitė Blaževičienė
20 Elena Budnikienė 50 Alfredas Eitutis 100 Marius Jovaiša
20 Irena Nakienė 50 Eugenijus Jovaiša 100 Ilya Shtaliankov
20 Gerardas Skrickis 50 Marius Jovaiša 100 Beata Molytė
20 Virgilijus Poviliūnas 50 Indrė Jovaišaitė Blaževičienė 100 Medardas Čeponis
20 Kazimieras Barišauskas 50 Danas Poderis 100 kun. Giedrius Černius
20 Vytis Ramanauskas 50 Beata Molytė 100 Zita Vaitkūnaitė
20 Vilius Lunevičius 50 kun. Giedrius Černius 100 Bronislovas Genzelis
20 Vilija Galdikienė 50 Zita Vaitkūnaitė 100 Juozas Olekas
20 Stasys Žukauskas 50 Rima Aksomaitienė 100 Mykolas Aleliūnas
20 Gina Drackienė 50 Medardas Čeponis 100 Vytautas Budėnas
20 Algimantas Muzikevičius 50 Klevins Agris 100 Zigfridas Jankauskas
20 Mindaugas Šimkūnas 50 Antanas Česlauskas 100 Gabrielė Jonaitytė
20 Alfredas Eitutis 50 Zigfridas Jankauskas 100 Danutė Juškevičienė
20 Eugenijus Jovaiša 50 Gabrielė Jonaitytė 100 Tomas Kazlauskas
20 Marius Jovaiša 50 Asta Kandratavičienė 100 Vytenis Keršys
20 Indrė Jovaišaitė Blaževičienė 50 Kęstutis Kasparavičius 100 Audra Kurdzikauskienė
20 Valdemaras Savickis 50 Tomas Kazlauskas 100 Vytautas Lisauskas
20 Karolis Savickis 50 Vytenis Keršys 100 Antanas Algimantas Markevičius
20 Danas Poderis 50 Benas Lapinskas 100 Juozas Pipiras
20 Beata Molytė 50 Marius Lapinskas 100 Danas Poderis
20 kun. Giedrius Černius 50 Vytautas Lisauskas 100 Aleksandras Potašovas
20 Zita Vaitkūnaitė 50 Antanas Algimantas Markevičius 100 Aldona ir Marijonas Poviliūnai
20 Giedrė Kilikevičienė 50 Aleksandras Potašovas 100 Rimas Rutkauskas
20 Virgilijus ir Auksuolė Čepaičiai 50 Aldona ir Marijonas Poviliūnai 100 Gerardas Skrickis
20 Jonas Zajančkauskas 50 Romualdas Sabaliauskas 100 Indraja Skrickytė
20 Medardas Čeponis 50 Gerardas Skrickis 100 Indraja Skrickytė
20 Laima Augulytė 50 Indraja Skrickytė 100 Vidmantas Staniulis
20 Elena Budrikienė 50 Vidmantas Staniulis 100 Rimantas Vanagas
20 Zigfridas Jankauskas 50 Raimondas Vileikis 100 Raimondas Vileikis
20 Gabrielė Jonaitytė 50 Dankanas Vyšniauskas 100 Kęstutis Vilkauskas
20 Tomas Kazlauskas 50 Deivydas Vyšniauskas 100 Vytautas Zalieckas
20 Vytenis Keršys
20 Vytautas Lisauskas
20 Vida Malūnavičienė
20 Antanas Algimantas Markevičius
20 Laima Mikšienė
20 Bonifacas Ramutis Mikšys
20 Gailutė Mikšytė
20 Jonas Počepavičius
20 Aleksandras Potašovas
20 Aldona ir Marijonas Poviliūnai
20 Gerardas Skrickis
20 Indraja Skrickytė
20 Vidmantas Staniulis
20 Svečias
20 Aringas Šumskas
20 Trakų krašto amatų ir kultūros asociacija
20 Raimondas Vileikis
20 Kęstutis Vilkauskas
Aukos dydis EUR Aukotojo vardas, pavardė Aukos dydis EUR Aukotojo vardas, pavardė Aukos dydis EUR Aukotojo vardas, pavardė
1 5 Alvyga Zmejevskienė 100 Dainius Narkevičius
5 Andrius Šatevičius 100 Dainius Narkevičius
100 Dainius Narkevičius
100 Dainius Narkevičius
100 Dainius Narkevičius
100 Dainius Narkevičius
100 Dainius Narkevičius
100 Dainius Narkevičius
100 Dainius Narkevičius
100 Dainius Narkevičius