Vytauto Didžiojo paminklo Trakuose statybas galite paremti įsigydami Vytauto Didžiojo iždo Denarus.

Denaras – 1, 5, 10, 20, 50 eurų nominalo paramos dokumentas. Kiekvienas Denaras turi unikalų numerį, įrašytą aukotojo vardą ir pavardę ir nominalą. Denarus įsigyti galite: